Profile Image

پارسا رمضان زاده

کارشناس طراحی و برنامه نویسی سایت

تاثیر همه گیری COVID-19 بر علم و فناوری

ژانویه 6, 2019

Coding

تاثیر همه گیری COVID-19 بر علم و فناوری

 همه گیری COVID-19 بسیاری از موسسات علمی و فنی را در سطح جهان تحت تأثیر قرار داده است که در نتیجه بهره وری پایین تری در تعدادی از زمینه ها و برنامه ها ایجاد شده است. با این حال، تأثیر همه گیری COVID-19 منجر به افتتاح چندین خط سرمایه جدید تحقیقاتی برای سازمان های دولتی در سراسر جهان شده […]

Read More